Make your own free website on Tripod.com
MGA TANGING AWIT
Thursday, 29 November 2007
NAG-IISANG IKAW
Topic: Mga Tanging Awit
NAG-IISANG IKAW

I.
Laging Ikaw ang hinahanap ko
Laging Ikaw ang tinatawag ko
Pag-asa ko ay ang kalinga Mo
Sa piling Mo’y hindi ako mabibigo

II.
Ligaya ko kapag nalulumbay
Kat’wiran Mo sa ‘ki’y umaakay
Kailan pa man ay hindi maliligaw
Kung Ikaw ang S’yang sa akin ay gagabay

KORO
Salamat at laging nariyan Ka
Kasama ko sa ‘king pag-iisa
Mahirap man itong buhay aking makakaya
Dahil sa ‘Yong kabutihan, oh Dios Ama

III.
‘Pag lumuluha at nagdaramdam
‘Pag may bigat itong kalooban
Pasan ko ay agad gumagaan
Dahil laging mayr’ong nag-iisang Ikaw
(ULITIN  ANG KORO)

BRIDGE
Huwag na huwag Mo akong iiwanan
Ako’y wala nang iba pang maasahan
(ULITIN ANG KORO 2X)

CODA
Dahil sa ‘Yong kabutihan, oh Dios Ama

Posted by drsm22003 at 12:53 AM WST
Tuesday, 20 November 2007
TUNAY NA BUHAY
Topic: Mga Tanging Awit

TUNAY NA BUHAY

 I.
Lumilipas ang panahon, unti-unting nadarama
Sa buhay na ito’y hindi tunay ang ligaya
Isang saglit ay may ngiti, kapag daka’y may luha na
Kanina lang ay kay saya, bakit ngayo’y may lumbay na

II.
Buhay nati’y ‘di rin tunay dahil ito’y may hangganan
Ngayon puso’y pumipintig ngunit dagling pumapanaw
Dating lakas, dating sigla ngayo’y isang bakas na lang
Ala-ala ng kahapo’y naglalahong walang ano pa man

KORO
Kaya’t ang nais ko ay ang buhay na tunay na buhay
Doon sa paraisong ligaya ay walang hanggan
Tuwa doo’y walang sukat, walang makakapantay
‘Di ka na mangangambang ika’y muling malulumbay

III.
Huwag nating ilalagak itong isip sa may wakas
Mata nitong ating puso ay ititig sa itaas
Hirap nati’y mapapawi hahalinhan N’ya ng galak
Kung tayo’y magtitiwala sa Dios Ama nating liyag

REFRAIN
Si Hesus ang tumubos sa ating sala
Nang ating makamtan pagpapalang walang hanggan
Sa Kanyang pagbabalik nawa tayo ay magkita
Doon sa bagong langit buhay natin ay tunay na
(ULITIN ANG KORO)
(ULITIN ANG *)

 


Posted by drsm22003 at 3:49 AM WST
Monday, 12 November 2007
LOVE IS THE ANSWER
Topic: Mga Tanging Awit

LOVE IS THE ANSWER


I
Morning comes and I must go; day is breaking yonder.
After all the places I have been, now Im going home.
I have been to seek the sky, to travel on the highway
And the time has come, I dont know why
Im going home.

REF1:

Where is the answer to so many questions
I dont know, so I begin another journey
Where is the meaning for my world
I see the answer now.


II
Though we came by diffrent roads, now we walk together.
Stay besiode me all our days, strangers never more.
Through the cool of summer rains, by the heartside fire
Here Ill be with you when nothing remains
I am home to stay.


REF2:

Love is the answer to so many questions
Now I know, and I can stop my endless wandring
Love gives the meaning to my world
I see the answer now.
Love is the Answer.... Love!


Posted by drsm22003 at 2:18 AM WST
Updated: Monday, 12 November 2007 2:21 AM WST
Wednesday, 7 November 2007
SALAMAT SA DIOS SA ISANG KATULAD MO
Topic: Mga Tanging Awit

SALAMAT SA DIOS SA ISANG KATULAD MO

Sinugo ng Dios upang mangaral
Ng salita Niyang banal
Upang magturo ng daan ng kaligtasan
Sa lahat

Iyong minulat matang nadidimlan
Sa tulong ng Dios Ama
Hindi mo inaalintana
Hirap at kalungkutang binabata

CHORUS
Inilaan mo lahat ng nasa ‘yo
Buong lakas at buhay mo
Ipinangaral ang tunay na daan
Patungo sa kaligatasan

Di mo inuna ang ‘yong sarili
Maganap lamang ang tungkulin sa lahat
Kaya’t salamat sa Dios
Sa pag-iingat Niya sa ‘yo
Salamat sa Dios sa isang katulad mo

Pinaguusig, inaalimura, kinukutya’t nilalait
Hindi nila nauunawa ang iyong ginagawa

Ang lahat ng iyo’y iniaalay mo
Sa Kanyang lumikha sa’yo
Sa Dios ang lahat ng papuri’t karangalan Pasalamat
Dahil sa ‘yo
(REPEAT CHORUS)

CODA
Kaya’t salamat sa Dios sa pag-iingat Niya sa’yo
Salamat sa Dios sa isang katulad mo
Sa isang katulad mo


Posted by drsm22003 at 2:54 AM WST
Wednesday, 31 October 2007
LORD, I GIVE THANKS
Topic: Bro. Eli's songs

LORD, I GIVE THANKS

I.
As time goes by
As the days come and go
Lord, You gave me strength and courage
To keep me going on
You took away my sorrow
And ease me in my pains
You gave me joy to face the lonely days

CHORUS:
Lord I give thanks to You
Lord I give You praise and honor
Use my heart and soul forevermore
For the glory and honor of Your name

II.
When skies are gray
Lord You stood by my side
Your unselfish love has taught me
And made my eyes to see
My Lord I felt Your presence
When no one seems to care
You gave me hope
Oh, Lord You’re always there

(REPEAT CHORUS 2X)


CODA
For the glory and honor of Your name

 

 

 


Posted by drsm22003 at 12:23 AM JST
Monday, 29 October 2007
ALAY PASASALAMAT

ALAY PASASALAMAT

Ngayo’t sama-samang umaawit
Tayong pinagpala ng Ama sa langit
Kabutihan N’ya’t pagmamalasakit
Sa ‘ti’y hindi pinagkait

Ating naging takbuhan
Kanyang banal na pangalan
At tayo’y iingatan sa kapahamakan
At kasamaan

CHORUS
Alay pasasalamat mula sa ‘Yong munting bayan
At magpakailanman Ikaw ay papurihan
Alay pasasalamat mula sa ‘Yong munting bayan
At magpakailanman Ika’y paglilingkuran

Kaming mga aliping lumalapit
Sana’y ‘wag magpigil pa sa panalangin
Kaya’t pinilit na maganap namin
Ang mga tungkuling binigay sa amin

At kami’y nangangarap
Na sa ‘Yo’y maging dapat
Kahit na mahirap
Basta’t makasama sa Iyong tahanan
(REPEAT CHORUS)

BRIDGE
O Panginoon, Amang dakila sana’y pagdamutan Mo
(REPEAT CHORUS)


Posted by drsm22003 at 4:24 AM JST
ITANONG MO KAY SORIANO
Topic: Mga Tanging Awit

ITANONG MO KAY SORIANO

Mayron ka bang ibig na malaman
Mga gumugulo sa Iyong isipan
Naghahanap ka ba ng kasagutan
Sa tanong na tila sa Iyo'y palaisipan

(Chorus)
'Yong itanong (4x)
Tanong mo'y diringgin
kasagutan mo'y kakamtin
Itanong Mo… itanong Mo…

Mayron ka bang nais na alamin
Mga kaalamang totoong malalalim
Ibig mo ba na ito'y suriin
Isa lamang ang dapat na iyong gawin
(Repeat Chorus)

Mayron ka bang mga suliranin
Sa aral ng Dios na kaligtasan natin
Ito ay dapat na iyong usisain
Mga alinlangan mo ay papawiin
(Repeat Chorus)

May'ron ka bang ibig na marinig
Karunungang iba sa Iyong pandinig
Ngunit totoong nakasulat at nakasalig
Sa Biblia'y babasahin sa puso mo'y iukit
(Repeat Chorus)
 
Mayron ka bang mga katanungan
'Di masagot ng pastor na bulaan
Ito ay malalaman mo't mauunawaan
Wala kang gagawin kung hindi itanong mo lamang.
(Repeat Chorus)
 
Itanong mo (5x)
Itanong mo kay Soriano!


Posted by drsm22003 at 4:14 AM JST
Updated: Monday, 29 October 2007 4:18 AM JST
TINIG NG PUSO
Topic: Mga Tanging Awit

TINIG NG PUSO
 
Magpupuri sa 'Yo Oh Panginoon
Ng himig pasasalamat sa aming puso
Na may kagalakan,Ika'y hahandugan
Buong kagalakan iaalay ng Iyong bayan
 
Tanang buhay na dating marurungis
Binihisan Mo ng 'Yong banal na pag-ibig
Hinayaang aral Mo ay marinig
Na siyang gabay patungo sa langit
 
Iyong nilingap mga pusong may hapis
kinalinga ng wagas Mong pag-ibig
Di maisaysay ligayang nakamtam
Aleluia......
 
 
Oh Dios wagas ang pagmamahal Mo
'Yong dinirinig aming mga samo
Tanggapin nawa ang tinig ng puso
Umaawit pasalamat sa 'Yo
 
Biniyayaan Mo ng katungkulan
buhay namin binigyang kabuluhan
Ika'y palagi ng pararangalan
Aleluia....
 
Dukha man at hinamak dito sa sanlibutan
Walang mapagsidlan ligayang nararamdaman
Liwanag ng kat'wiran Mong aming nauunawaan
Pag-asa at lakas sa kapighatian
Ikaw Oh Dios ang aming kaligtasa't kanlungan
Laban sa lahat ng suligi ng kasamaan
Sa mga pakikibaka Ikaw ang aming tanggulan
Nang magtagumpay tungo sa kasakdalan
 
Oh Dios wagas ang pagmamahal Mo
'Yong dinirinig aming mga samo
Tanggapin nawa ang tinig ng puso
na may kagalakan, Ika'y hahandugan
Buong kalakasan
Iaalay ng Iyong bayan
 
Amen

 


Posted by drsm22003 at 4:06 AM JST
SALAMAT NA HATID
Topic: Mga Tanging Awit

 

SALAMAT NA HATID

CHORUS
Ama salamat sa kabutihan Mo‘t Pagiingat sa amin
Ama salamat kami‘y nilingap Mo
Sagot Ka sa dalangin
Awa ay di ipinagkait
Pag-ibig Mong taglay walang hihigit
Tanging handog lyong tanggapin sa langit
Salamat na hatid

I
Iyong lbinigay pag-asang tunay
Pinakahihintay na tagumpay
Aral bumubuhay nagsisilbing gabay
Sa tuwina ay umaakay

REF
Tumitindi ang hirap na nadarama
Bumibigat suliranin at problema
Ngunit nadyan Ka,Sinta
Kailan may di nagpapabaya
(REPEAT CHORUS)

II
ang panambitan lyong samahan
Pakikibaka't paninindigan
lpaglalaban banaI Mong katwiran
Pagsisigawan sa sanlibutan
(REPEAT REF)
(REPEAT CHORUS)

BRIDGE
Aleluia (4x)
(REPEAT CHORUS2x)

CODA
Salamat Ama(4x)


Posted by drsm22003 at 3:55 AM JST
Updated: Monday, 29 October 2007 4:00 AM JST
TAPAT NA MANGANGARAL
Topic: Mga Tanging Awit

 

TAPAT NA MANGANGARAL

I.
Dati ang buhay ay walang saysay
Di alam ang patutunguhan
Pusong lugmok sa mga kalayawan
Sa salang luminlang sa buhay
II.
Ngunit salamat pag-ibig Mo
Sa amin ay ibinigay
Isip namin ay naliwanagan
Dahil sa lalaking matapat


CHORUS
Salamat sa Iyo, Amang banal
Dahil sa tapa na Mangangaral
Nag-alay ng kanyang buhay
At kaligayahan
Sa’Yong Iglesia sa silanganan

Salamat sa Iyo, Amang banal
Sa bawat butil ng aral Mong wagas
At sa Sugo Mong bigay
Sa ‘ming mga hirang
Na sa’min ay umibig ng tapat

III.
Nay-alay ng buhay sa tungkulin
Dunong n’ya’t kalakasa’t tangkilik
Kaligayahang pansarili’y di pansin
Dahil sa pag-akay sa amin
(REPEAT CHORUS)

BRIDGE
Tanging bayad namin sa Iyo
Maglingkod ng tunay sa ngalan Mo
Patnubayan lang ang bayan Mo
(REPEAT CHORUS)

CODA
Na sa’min ay umibig ng tapat


Posted by drsm22003 at 3:49 AM JST

Newer | Latest | Older

« June 2019 »
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
You are not logged in. Log in